Akreditovaná lektorka vás pripraví na situácie, ktorým by sme sa všetci radšej vyhli. Zaujímavým ale odborným spôsobom vám pomôže ako správne reagovať pri zdravotných problémoch a dopravných nehodách.

Žiadateľ o vodičské oprávnenie je pred absolvovaním skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla povinný absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci a vyhovieť v skúške z poskytovania prvej pomoci.

Obsah kurzu prvej pomoci

Obsah kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávanie a vodičov je zameraný na poskytovanie prvej pomoci v cestnej premávke. Účastník získa vedomosti o organizácii pomoci v prípade dopravnej nehody, zabezpečení bezpečnosti priestoru nehody aj bezpečnom poskytovaní prvej pomoci. Okrem týchto špecifických informácií súvisiacich s cestnou premávkou získa vedomosti o život zachraňujúcich výkonoch a poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch a iných náhlych stavoch, s ktorými sa môže stretnúť kedykoľvek a kdekoľvek v živote.

Prečo je prvá pomoc pre vodičov dôležitá?

Úrazy sú podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie treťou najčastejšou príčinou úmrtí. Z nich najväčšiu časť predstavujú dopravné úrazy a pracovné úrazy. Spoločným znakom obetí týchto úrazov je práve produktívny vek. Zomierajú tí, ktorí by z hľadiska veku a zdravia zomierať nemali.

Je pravdepodobné, že ako vodič budete konfrontovaný so situáciou, ktorá si poskytnutie prvej pomoci bude vyžadovať.

Zabezpečenie bezpečnosti je jednou z dôležitých činností pri poskytovaní prvej pomoci pri autonehode. Naučíme sa, ako pomôcť účastníkom nehody a neohroziť svoje zdravie a svoj život. Naučíme sa rozlíšiť závažné stavy od tých, ktoré nie sú pre zraneného život ohrozujúce. Naučíme sa, kedy pri autonehode konať musíte a kedy je postačujúce len Vaše zotrvanie pri zranenom v zabezpečenom priestore do príchodu záchrannej služby.

Kurz prvej pomoci je zážitkovým učením. Cieľom výučby našich inštruktorov je zmeniť postoj mnohých účastníkov kurzu, pre ktorých prvá pomoc nebola doteraz ničím zaujímavá a potrebná.

Naučíme sa nezostať ľahostajným v závažných situáciách, kedy minúty rozhodujú o žití človeka. Prvá pomoc nie zložitá, je skutočne o jednoduchých účelných výkonoch zachraňujúcich ľudský život.

Radi s Vami strávime zopár užitočných chvíľ na kurze prvej pomoci, aby ste boli tými, ktorí budú chcieť a budú vedieť človeku v tiesni prvú pomoc poskytnúť.